Les operadores també volen connectar el cotxe que ja tens.