fbpx

El Govern introdueix l’ús de telèfons mòbils amb criteris ètics i de sostenibilitat ambiental

generalitat_catalunya_telefons_etcs_sostenibles

L’Agència Catalana de la Cooperació al Desenvolupament i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible són les primeres unitats del departament d’Acció Exterior a estrenar terminals mòbils que compleixen criteris ètics i de sostenibilitat tant en la seva fabricació com en la distribució. Es tracta d’un pas més del Departament en la transició cap a la compra socialment responsable de productes electrònics.

Una mà subjecta un telèfon mòbil, a la pantalla hi ha un rètol sobre consum i producció sostenible
L’ús de mòbils ètics s’ha començat a implementar aquesta setmana, a través del CTTI, amb una prova pilot que implica una desena d’usuaris, i que es podrà anar ampliant a mesura que es vagin complint els terminis de renovació dels dispositius mòbils del personal de l’administració.

Els nous terminals són modulars, fet que en fa més fàcil la reparació. D’aquesta manera, s’allarga la vida útil del telèfon i es redueix la seva petjada ecològica. A més, les persones que formen part de la cadena de subministrament d’aquests telèfons tenen garantides unes condicions laborals dignes i segures. Les primeres matèries utilitzades per la seva fabricació disposen de diverses certificacions que n’avalen la sostenibilitat: el Fairtrade Certified Gold, la medalla d’or en el rànquing de sostenibilitat EcoVadis i una qualificació 10/10 en l’índex de reparabilitat iFixit.

Cap a una compra pública èticament responsable

Aquest és un pas important en l’àmbit de la responsabilitat social corporativa i va en la línia de l’acord signat el mes de maig entre el Govern de Catalunya i Electronics Watch (EW), una entitat internacional sense ànim de lucre que vetlla per assegurar la compra èticament responsable de productes electrònics.

La Generalitat, com a important compradora de productes electrònics, està compromesa a impulsar una compra pública socialment responsable i a augmentar la transparència en les cadenes de subministrament dels productes adquirits, i en aquest sentit s’han fet avanços importants els darrers anys.

L’any 2017 es va aprovar el Codi per a una contractació pública socialment responsable en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el sector públic que en depèn. A més, des de l’any 2012, la Generalitat col·labora amb diverses administracions públiques i organitzacions de justícia global mitjançant el Grup de Compra Pública Socialment Responsable. En el marc d’aquest grup s’han organitzat una sèrie de jornades sobre compra pública socialment responsable, la darrera edició de les quals va tenir lloc el novembre passat.

Una acció alineada amb l’Agenda 2030

La contractació pública socialment responsable incideix en la coherència de les polítiques per al desenvolupament, i parteix de la premissa que els governs no poden treballar per a la millora de les condicions de vida en els països empobrits i alhora permetre que les seves compres vulnerin els drets humans o tinguin impactes ambientals negatius, també en el cas dels productes tecnològics.

Precisament, l’Agenda 2030 de les Nacions Unides inclou entre les seves fites “promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles”, en el marc del dotzè Objectiu per al Desenvolupament Sostenible, “garantir modalitats de consum i producció sostenibles”. D’aquesta manera, l’Agenda 2030 fa palesa la interdependència i coresponsabilitat entre els problemes i les solucions globals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.