TRAM ha posat en marxa un nou sistema de recopilació de dades d’origen i destí de les persones usuàries per millorar els seus estudis de la demanda i poder estudiar l’adaptació del seu servei als resultats.

El centre tecnològic Eurecat ha aportat, juntament amb la startup catalana Air-Fi, la tecnologia necessària per a l’establiment de models destinats a inferir l’ús del tramvia amb la integració de diferents fonts de dades i la implementació d’un sistema basat en Internet de les Coses (IoT). La solució es basa en detectar els senyals wifi anònims dels mòbils de les persones usuàries quan entren al tramvia, durant el seu trajecte i quan surten del vehicle, conjuntament amb la geolocalització de cada un dels tramvies, el sistema de comptatge d’usuaris habitual de TRAM i les seves dades històriques. Gràcies als models matemàtics desenvolupats, s’obté una matriu d’origen-destí que permet analitzar els hàbits d’ús dels viatgers a les diferents parades i línies del Tramvia.

Tota aquesta informació big data s’emmagatzema en una plataforma interactiva que permet filtrar les dades – per data, hora, línia, parada, zona, direcció, número de vehicle, etc. – per donar resultats molt més acurats i, en un futur proper, fer prediccions utilitzant les dades emmagatzemades.

El càlcul dels trajectes origen-destí dels viatgers suposa una millora en la capacitat i precisió dels estudis de demanda de TRAM i facilitarà poder estudiar canvis en el seu servei que s’adaptin millor a la demanda real, en el moment en que siguin necessaris.

Durant el 2020, s’ha dut a terme la instal·lació final i ha començat l’anàlisi de les dades.

TRAM
Eurecat