fbpx

La indústria catalana necessita titulats en TIC i en indústria 4.0, segons el “big data”

CIDAI_big_data_formacio_professional
Una anàlisi del CIDAI, Centre d’Innovació en Dades i Intel·ligència Artificial, confirma que la demanda de titulats de les disciplines TIC i la Indústria 4.0 no para de créixer, i per tant proposa planificar noves accions formatives.
La indústria catalana fa servir les dades massives per analitzar les seves necessitats de nous professionals.

Falten vocacions tècniques per atendre les necessitats que no es cobreixen en l’àmbit de les TIC i la indústria 4.0, i la manera de corregir-ho és ajustar l’oferta de Formació Professional de cara a un futur on els llocs de treball es veuran fortament alterats per la irrupció de les noves tecnologies.

El CIDAI, el Centre d’Innovació en Tecnologies de Dades i Intel·ligència Artificial, ha analitzat els anuncis que demanen competències TIC apareguts en portals de feina durant els últims cinc anys i els ha comparat amb els estudis impartits a la Formació Professional durant aquest període.

La primera conclusió és que la demanda d’aquestes feines a Catalunya creix contínuament, sobretot a l’anomenada indústria 4.0, mentre que la quantitat de matriculats és estable en el temps, de manera que a les empreses hi falten persones amb aquest perfil procedents de la FP. Més del 90% d’aquest diferencial es concentra a la regió metropolitana de Barcelona.

Els estudis de FP que encaixen millor amb la demanda són els cicles superiors d’enfocament generalista. A banda dels requisits més tècnics, les empreses TIC i indústria 4.0 valoren aspectes dels candidats com la comunicació, el compromís i la iniciativa.

Una dada sorprenent que surt de comparar els plans d’estudi i la demanda de competències és que en els sectors TIC i Indústria 4.0 hi ha tendència a la sobrequalificació, i també una relació entre aquesta i el requeriment d’idiomes. Això indica que les empreses vinculen el coneixement d’idiomes a les titulacions superiors. Per tant la recomanació és reforçar l’ensenyament d’idiomes també dins de la Formació Professional.

Per tenir una bona feina potser no cal fer una carrera superior.

Sembla que no. I a més, la FP actua com a eina de reciclatge en èpoques de crisi econòmica i facilita la reinserció de les persones al mercat de treball. El CIDAI, amb l’unitat de ciència de dades del centre tecnològic Eurecat, també ha analitzat la variació de les noves matrícules per franges d’edat i constata que quan hi ha poca oferta de treball, l’edat mitjana dels estudiants augmenta.
Un últim aspecte d’aquest estudi del CIDAI és el paper clau de les petites i mitjanes empreses en la Formació Professional Dual. El 70% dels aprenents que la cursen fan estades a pimes, sobretot en les famílies industrials d’instal·lció i manteniment, electricitat i electrònica, fabricació mecànica i química. Però també en les d’administració i gestió, comerç i màrqueting, i informàtica i comunicacions.

Big data’ per a planificar accions formatives i obrir nous cicles professionals.

Fomentant la matriculació en els cicles amb més possibilitats d’inserció laboral.

Hem comentat aquest tema, amb la brevetat deguda, a l’espai diari L@Net  de l’informatiu Catalunya Nit de Catalunya Ràdio
Us podeu subscriure al podcast de l’espai (Apple Podcasts  | iVoox | Spotify | Google Podcasts | RSS ) o escoltar-lo a Amazon Alexa amb aquesta skill.

Albert Cuesta

Periodista, analista, traductor i conferenciant especialitzat en electrònica de consum i tecnologies de la informació. És l’editor d’aquest blog, de l’edició en espanyol del butlletí Mobile World Live de la GSMA i del blog de l'Observatorio Nacional de la 5G. També col·labora al diari Ara, Catalunya Ràdio i TV3. ---------------- Periodista, analista, traductor y conferenciante especializado en electrónica de consumo y tecnologías de la información. Es el editor de este blog, de la edición en español del boletín Mobile World Live de la GSMA y del blog del Observatorio Nacional de la 5G. También colabora en el diario Ara, Catalunya Ràdio y TV3.