fbpx

El sector del Travel Tech ha generat gairebé 800 ofertes de treball durant l’últim any a Catalunya, tot i la pandèmia

Barcelona_digital_talent

También puedes leer este artículo en: Español

El sector del Travel Tech té nombrosos reptes per davant vinculats a la digitalització. Aquesta és una de les conclusions que s’extreuen de l’estudi Talent i Turisme: el talent digital al sector Travel Tech, presentat aquest matí. L’informe, basat en dades recollides entre octubre de 2019 i setembre de 2020, està impulsat per la Direcció General de Turisme i ACCIÓ dins de la iniciativa clúster TIC Turisme conjuntament amb Mobile World Capital Barcelona, el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya i el Cercle Tecnològic de Catalunya en el marc de l’aliança Barcelona Digital Talent.El sector del Travel Tech, també anomenat TIC Turisme, no és aliè a la situació que travessa el talent digital a Catalunya, concretament a Barcelona, on es concentren la majoria d’aquests perfils (89,9%). El sector compta amb més de 5.000 professionals tecnològics, els quals representen el 7% dels més de 76.000 professionals digitals que conformen l’economia catalana. A més, durant els darrers mesos s’han generat 766 ofertes de treball en aquest sector, malgrat la situació provocada per la pandèmia.

El TIC Turisme a Catalunya està format per 371 empreses, la majoria de les quals són pimes (76%), que ocupen un total de 9.100 treballadors i facturen més de 1.000 milions d’euros. Aquestes empreses es dediquen a la tecnologia de viatges, la consultoria, la gestió de reserves i connectivitat o al software de gestió d’establiments, entre d’altres.

Tot i que en el sector Travel Tech només el 7,8% de l’ecosistema està format per grans empreses, són aquestes les que absorbeixen més del 52% dels professionals digitals del mercat, seguides per les mitjanes empreses (36%). Un percentatge superior al 50% dels treballadors digitals del sector està contractat per empreses que desenvolupen tecnologia pròpia destinada al sector del turisme. Gairebé el 40% treballa per consultores tecnològiques que ofereixen serveis a empreses en l’àmbit del turisme i la resta ho fa per a operadors de turisme que utilitzen tecnologia per arribar als seus clients, com ara els grups hotelers o les OTAs (les agències de viatges online).

Els perfils més buscats

Més del 50% dels professionals digitals en el sector Travel Tech treballen com a Desenvolupadors de Software. Per cada oferta de feina publicada d’aquesta posició hi ha una mitjana de 8 aplicacions. D’altra banda, la tensió del mercat entre oferta i demanda s’accentua en posicions com Desenvolupadors de Software de Sistemes, Desenvolupadors Web o Search Marketing Strategists, que registren una ràtio d’1 o 2 candidats potencials per cada oferta publicada.

Les posicions digitals més demandades per part de les empreses del sector TIC Turisme són el Frontend Developer i Backend Developer, que sumen un 19,59% i un 22,04% respectivament de totes les ofertes digitals publicades en el sector durant els darrers 12 mesos. Entre la demanda en el domini de tecnologies, destaquen els llenguatges Javascript (i la seva biblioteca de codi obert React) i Python, requerits en més del 40% de les ofertes de feina.

La Covid-19 ha tingut un paper important per explicar la caiguda de noves contractacions de talent digital en el sector del Turisme TIC. A partir de desembre de 2019 s’observa com l’índex de publicació d’ofertes baixa, arribant al punt més baix durant el juliol de 2020. Tot i això, les dades no evidencien una caiguda superior a la resta de sectors.

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) destaca per sobre dels altres centres educatius a l’hora de formar professionals digitals en l’àmbit del Travel Tech amb un 21,49% del total. Per darrere se situen la Universitat Autònoma de Barcelona (10,37%), la Universitat Oberta de Catalunya (9,43%), la Universitat de Barcelona (6,35%) o la Universitat Pompeu Fabra (5,92%).

Bretxa de gènere i salaris

La bretxa de gènere, igual que en l’àmbit digital, també està present en el sector TIC Turisme on el percentatge de professionals digitals dones és del 28%. Tot i això, se situa 2 punts per sobre la mitjana del sector TIC (26%). En el rol de Search Marketing Strategist és on la dona està més representada, ocupant un 47% del total.

Les dades de l’estudi mostren que aquest és un sector amb recorregut, ja que actualment el 60% dels treballadors tenen menys de 30 anys. Els perfils més joves es concentren en els rols de Database Administrators i Computer Programmers, amb una mitjana d’edat de 26 i 27 anys respectivament.

La mitjana de salaris dels professionals digitals en tot el sector TIC és de 37.510€. Deu de les dotze posicions més populars en el sector Travel Tech superen aquesta xifra. Devops Engineer és la professió que té un sou mitjà més elevat amb 52.594€ bruts anuals.

Solucions als reptes

L’estudi planteja diferents línies d’actuació per ajudar en el procés de digitalització del sector turístic, on Catalunya és un referent tant a nivell de destinació com en formació de professionals. Per tal d’establir una estratègia de captació i retenció de talent digital cal identificar les habilitats tecnològiques que es necessiten per construir valor per al negoci, desenvolupar una visió clara de les necessitats de talent present i futur, i enfocar-se a trobar talent especialitzat.

Un treball sectorial conjunt a través del clúster TIC Turisme, en línia amb les tendències de treball dels clústers a nivell internacional, pot oferir l’oportunitat d’ampliar visions i estructurar una proposta formativa conjunta que resolgui els següents reptes principals: fomentar les vocacions tecnològiques entre els professionals del sector turístic, fomentar la formació continuada de talent de les empreses del sector, promoure el talent digital femení dins del sector TIC Turisme, conèixer l’evolució de les tecnologies amb impacte present i futur en el sector i atraure talent d’altres zones geogràfiques.

Un nou clúster a Catalunya

La presentació d’aquest informe s’emmarca dins del procés de creació d’un nou clúster a Catalunya per part del Departament d’Empresa i Coneixement -a través d’ACCIÓ – i la Direcció General de Turisme dedicat al TIC turisme, que vol néixer amb l’objectiu d’agrupar empreses amb models de negoci híbrids entre tecnologia i turisme, dirigides a altres empreses o al consumidor final, juntament amb agents de l’ecosistema tecnològic i de coneixement, com universitats i centres tecnològics.

L’objectiu del clúster és ser un element dinamitzador i un estímul pel conjunt d’empreses que formen el sector turístic català, una indústria que durant els darrers anys ha experimentat una creixent digitalització dels seus serveis amb la incorporació de tecnologies com el big data, la intel·ligència artificial o internet de les coses. Durant els propers mesos, es continuarà progressant amb la implementació del pla d’accions del clúster per acabar conformant una junta directiva i incorporant un clúster manager durant el 2021.

Barcelona Digital Talent